DH XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

KẾT NỐI BAO NHIÊU ƯỚC MƠ KHÁT VỌNG

HIỆN TẠI DIỄN ĐÀN ĐANG CẦN TUYỂN THÊM MOD,SMOD NHỮNG BẠN QUAN TÂM VÀO ỨNG CỬ TỪ NGÀY 28-9 ĐẾN 30-11

You are not connected. Please login or register

hướng dẫn làm quà tặng âm nhạc cho forum

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin

avatar
ĐIỀU HÀNH DIỄN ĐÀN
ĐIỀU HÀNH DIỄN ĐÀN
demoNGUỒN BÀI VIẾT CLICK HERE


Chức năng:

  • Quà tặng âm nhạc tự cập nhật
  • Thông điệp yêu thương tự cập nhật
  • Hỗ trợ flash mp3.zing.vn, nhaccuatui.com, nhac.vui.vn
  • Tìm kiếm nick bạn bè.
  • Không hiển thị quà tặng và âm nhạc nếu không nhập nội dung.
  • Không xung đột với các lightbox khác.

Hướng dẫn:
Quản lý tổng thể - Kiểm duyệt từ :


Code:
flash

ĐỔI THÀNH

Code:
flash

Thay toàn bộ code sau vào Display - Templates - Portal - mod_news
* Các bạn thay toàn bộ code này vào "mod news" nha, thay số "77" bằng số forum bạn dùng làm tdyt:


Code:
<style
type="text/css">#fade{display:none;background:#000;position:fixed;left:0;top:0;width:100%;height:100%;opacity:.80;z-index:
 99;}.popup_block{display:none;background:#393829;border:10px solid
#FFF;float:left;font-size:1.2em;position:fixed;top:50%;left:50%;z-index:
 999;-webkit-box-shadow:0 0 7px #000;-moz-box-shadow:0 0 7px
#000;box-shadow:0 0 20px
#000;-webkit-border-radius:7px;-moz-border-radius:7px;border-radius:7px;padding:10px;}img.btn_close{float:right;margin:-30px
 -30px 0 0;}.popup p{margin:5px 0;padding:5px 10px;}*html #fade,*html
.popup_block{position:absolute;}</style><script
type="text/javascript"
src="http://fmvi-group.googlecode.com/files/Fmvi-Group-qtan-tdyt.js"></script><script
 type="text/javascript">
function btdyt()
{
var t=setTimeout("btdyt()",1000);
}
function btdyt()
{
window.location.replace("{TOPIC_URL}")
}
</script><iframe
 name="bvreload" height="0px" width="0px"></iframe><table
width="100%" align="center" style="background: #000000;color:
#555555;border: 2px solid #bbb;-moz-border-radius:5px; cellspacing="0"
cellpadding="0"><tbody><tr><td id="pro_ms"
style="width:280px; color:#FFFFFF; font-size:12px;"><!-- BEGIN
post_row --><div class="thongtinqua"><img
src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/bandit10.png" border="0"
alt="Cfviet"> <font color="#37fafa">Người yêu
cầu:</font> {post_row.POSTER}<br/><img
src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/police10.png" border="0"
alt="Cfviet"> <font color="#37fa37">Vào lúc:</font>
{post_row.TIME}<br/><img
src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/love10.png" border="0"
alt="Cfviet"> <font color="#fa37ac">Gửi đến:</font>
<font
color="#ffff2b">{post_row.TITLE}</font></div><!-- END
post_row --><br/><!-- BEGIN switch_user_logged_out --> 
<a onmouseover="show_tooltip(this,'<font color=#f30000>Bấm vào
đây để đăng ký làm thành viên.','Notes :');" href="http://[url=http://www.benxua.net/profile.forum?mode=register&agreed=true&step=2%22]www.benxua.net/profile.forum?mode=register&agreed=true&step=2"[/url]
 rel="login_bv" class="poplight"><img
src="http://i64.servimg.com/u/f64/15/44/78/93/dangky10.gif"
alt="Cfviet"/></a><div id="login_bv"
class="popup_block"><!-- login form -->  <form
action="/login.forum?redirect=/h19-" method="post" 
id="signin"><table cellspacing="0" cellpadding="0"
border="0"><td class="smallfont" style="white-space:
nowrap;"><label><font color="#FFFFFF">Tài khoản
:</font></label>  </td><td><input
id="username" class="post" name="username" size="20" type="text"
value="Tên tài khoản" onblur="if(this.value=='') this.value='Tên tài
khoản';" onfocus="if(this.value=='Tên tài khoản') this.value='';"
/></td></td><td class="smallfont"
nowrap="nowrap"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input
type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103"
id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" /><font
color="#FFFFFF">Ghi
nhớ?</font></label></td></tr><tr><td
class="smallfont"><label><font color="#FFFFFF">Mật Khẩu
:</font></label> </td><td> <input id="pass"
name="password" class="post" size="20" type="password" value="Mật khẩu"
onblur="if(this.value=='') this.value='Mật khẩu';"
onfocus="if(this.value=='Mật khẩu') this.value='';"/></td>
<td> <input type="submit" value="Đăng nhập" name="login"
id="login"/> </td></tr></table></form>
<!--
 / login form --></div><!-- END switch_user_logged_out
--><!-- BEGIN switch_user_logged_in --><img
src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/wonder10.png" border="0"
alt="Cfviet"> <font color="#5ca3fa">Bạn muốn yêu cầu ca khúc
?</font><a onmouseover="show_tooltip(this,'<font
color=#f30000>Chú ý: Mỗi thành viên được gửi tối đa 1 quà tặng âm
nhạc/ngày.<br> Hỗ trợ flash: <font
color=#FF5F5F>mp3.zing.vn,nhaccuatui.com,nhac.vui.vn</font>','Gửi
 quà tặng âm nhạc !');" href="#?w=410" rel="TDYT_bv"
class="poplight">  <font color="#ff5959"
size="2px"><blink>Click here</blink><img
src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/heart11.png"/></font></a><div
 id="TDYT_bv" class="popup_block"><form target="bvreload"
action="/posting.forum" method="post" name="post" onsubmit="return
vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0)"
enctype="multipart/form-data"><table width="420px" border="0"
cellspacing="1" cellpadding="0"><tr><td
width="22%"><span class="gen"><b><font
color="#23eb41">Gửi
đến</font></b></span></td><td><button
onmouseover="showtip('<font size=5>Tìm nick bạn
bè</font>');" onmouseout="hidetip();" id="find_friend" value="Tìm
thành viên" class="button2" type="button" title="Tìm thành
viên"><img
src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/andanh10.png"/></button>
<input
 class="post gen" style="width:235px; display:inline" type="text"
name="subject" value="Tất cả" onblur="if(this.value=='') this.value='Tất
 cả';" onfocus="if(this.value=='Tất cả') this.value='';"  size="45"
maxlength="40" tabindex="2" title="" onkeypress="if
(event.keyCode==13){return false}"></span> <input
onclick="set_solved(this.form.elements['subject'],'»'), vtdyt()"
class="mainoption"  type="submit" name="post" value="Gửi" tabindex="6"
accesskey="s" /></td></tr><tr><td
valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="1"><tr><td><blink><b><font
color="#39a8d1">Quà
tặng</font></b></blink><br/><blink><b><font
 color="#ff4f95">Lời
nhắn</font></b></blink></td></tr></table></td><td
 valign="top"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
width="100%"><tr><td colspan="9"><span
class="gensmall" style="width:550px;font-size:10px"
id="helpbox"></span></td></tr><tr><td
colspan="9"><span class="gen"><input id="fmvi1" 
style="width:310px; display:inline" type="text" value="Dán đoạn mã flash
 bài hát vào đây!" onblur="if(this.value=='') this.value='Dán đoạn mã
flash bài hát vào đây!';" onfocus="if(this.value=='Dán đoạn mã flash bài
 hát vào đây!') this.value='';"  onclick="storeCaret(this)"
onkeyup="storeCaret(this)" rows="15" cols="35" tabindex="3"
onselect="storeCaret(this)" wrap="virtual" maxlength="500"
/><br/><input id="fmvi2"  style="width:285px;
display:inline" type="text"  value="Nội dung thông điệp"
onblur="if(this.value=='') this.value='Nội dung thông điệp';"
onfocus="if(this.value=='Nội dung thông điệp') this.value='';" 
onclick="storeCaret(this)" onkeyup="storeCaret(this)" rows="15"
cols="35" tabindex="3" onselect="storeCaret(this)" wrap="virtual"
maxlength="255" /><input id="fmvigroup" class="gen"
style="display:none" onclick="storeCaret(this)"
onkeyup="storeCaret(this)" name="message" rows="1" cols="35"
tabindex="3" onselect="storeCaret(this)" wrap="virtual" /><span
id="counter_number" class="counter">
169</span></span></td></tr></table></td></tr></table><input
 type="hidden" name="lt" value="0" /><input type="hidden"
name="mode" value="newtopic" />
<!-- FMvi-Group -->
<!-- Thay số  77  dưới đây bằng số chuyên mục gửi quà tặng của bạn -->
<input type="hidden" name="f" value="77" />
</form></div><!--
 END switch_user_logged_in --></td><td id="ms_pro"
align="center" style="background:
url(http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/musicc10.jpg);"><!--
BEGIN post_row --><p><button class="chuyenqua">Bài kế
tiếp »</button></p>{post_row.TEXT}<!-- END post_row
--></td></tr></table><br/><table
width="100%" style="background: #fff;color: #555555;border: 2px solid
#bbb;-moz-border-radius:5px;" cellpadding="6" cellspacing="2" border="0"
 width="100%" align="center"><tr><td width="15%"
nowrap="nowrap" style="background: #fff;color: #313131;border: 1px solid
 #ccc;-moz-border-radius:5px"><!-- BEGIN switch_user_logged_out
--><a onmouseover="show_tooltip(this,'<font color=#f30000>
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này.','Chú ý :');"
href="#?w=280" rel="login_bv" class="poplight"><img
src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/6ky47310.png" /><img
 src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/drv47410.png"
/></a><div id="login_bv" class="popup_block"><!--
login form --><form action="/login.forum?redirect=/h19-"
method="post"  id="signin"><table cellspacing="0" cellpadding="0"
border="0"><td class="smallfont" style="white-space:
nowrap;"><label><font color="#FFFFFF">Tài khoản
:</font></label></td><td><input id="username"
 class="post" name="username" size="20" type="text" value="Tên tài
khoản" onblur="if(this.value=='') this.value='Tên tài khoản';"
onfocus="if(this.value=='Tên tài khoản') this.value='';"
/></td></td> <td class="smallfont"
nowrap="nowrap"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input
type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103"
id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" /><font
color="#FFFFFF">Ghi
nhớ?</font></label></td></tr>  <tr> 
<td class="smallfont"><label><font color="#FFFFFF">Mật
 Khẩu :</font></label> </td><td width="15%">
<input id="pass" name="password" class="post" size="20"
type="password" value="Mật khẩu" onblur="if(this.value=='')
this.value='Mật khẩu';" onfocus="if(this.value=='Mật khẩu')
this.value='';"/></td> <td><input type="submit"
value="Đăng nhập" name="login" id="login"/> </td></tr>
</table></form><!-- / login form
--></div><!-- END switch_user_logged_out -->
<!--
BEGIN switch_user_logged_in --><a
onmouseover="show_tooltip(this,'<font color=#f30000>Chú ý: Mỗi
thành viên được gửi tối đa 3 TĐ/ngày.','Gửi thông điệp yêu thương !');"
href="#?w=420" rel="TDYT_bv" class="poplight"><img
src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/6ky47310.png"
/></a><img
src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/drv47410.png" /><!--
 END switch_user_logged_in --></td><td id="fmvi-tdyt"
width="600px" style="background: #fff;color: #313131;border: 1px solid
#ccc;-moz-border-radius:5px;overflow: hidden;"><marquee
behavior="scroll" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()"
scrollamount="2" direction="left" scrolldelay="20" truespeed>
<table align="left"><tr><!-- BEGIN post_row --><!-- BEGIN saut --><!-- END saut --><td>
<span
 style="margin-right:3px"
class="genmall"><b>{post_row.POSTER}</b> nhắn với
<span
style="color:#FF009A;font-weight:bold">{post_row.TITLE}</span> :
 </td>
<td><span
style="color:#3F1B1B;">{post_row.TEXT}</span></span></td><!--
 END post_row
--></tr></table></marquee></td></tr></table><script
 src="http://illiweb.com/rs3/13/frm/jquery/jqmodal/jqmodal.js"
type="text/javascript"></script><script
type="text/javascript">//<![CDATA[
$(document).ready(function(){function
 find_username(fieldname)
{$.get('/search.forum?mode=searchuser&fieldname=' + fieldname +
'&time=' + timestamp(),
'',function(data){$('#find_username').html(data).jqmShow();$('.jqmOverlay').bgiframe();$('#find_username').bgiframe();});return
 false;}$('#find_friend').click(function(){return
find_username('subject');});$('#find_foe').click(function(){return
find_username('foe');});$('#find_username').jqm({toTop:
true});});//]]></script><div type="z-index:9999;"
id="find_username" class="jqmWindow">Ghi chú: Thay số 77 trong code bằng số chuyên mục gửi quà tặng của bạn.
Chỉnh mod_news như trong hình dưới đây:

Để TUT hoạt động tốt bạn chỉnh Mod_news: 15 bài viết, số ký tự là 777.
... và trước khi đem ra sử dụng bạn phải đảm bảo có trước 5 quà tặng âm nhạc.

Xem Thêm Tại : http://kinggame.5forum.net/t7719-topic#ixzz28tk20wgS

Nguồn : 4rkinggame.com

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG


Xem lý lịch thành viên Http://xuanduc17.blogspot.com

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog