DH XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

KẾT NỐI BAO NHIÊU ƯỚC MƠ KHÁT VỌNG

HIỆN TẠI DIỄN ĐÀN ĐANG CẦN TUYỂN THÊM MOD,SMOD NHỮNG BẠN QUAN TÂM VÀO ỨNG CỬ TỪ NGÀY 28-9 ĐẾN 30-11

You are not connected. Please login or register

lasttopic nhiều ứng dụng cho forumiont

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1default lasttopic nhiều ứng dụng cho forumiont on Wed Oct 10, 2012 7:13 pm

Admin

avatar
ĐIỀU HÀNH DIỄN ĐÀN
ĐIỀU HÀNH DIỄN ĐÀN
demo
các bạn thực hiện thao tác sau
ACP >> Modules >> Portal & Widgets >> Forum widgets management:

chỉnh sửa các widgets như thế này


Bước 1 : Vào index_body chèn đọan code này dưới {JAVASCRIPT}

Code:
<div id="left" class="boxfmvi main">
  <div class="main-head">
      <div class="page-title">
        <h2>Tình hình diễn đàn</h2>
      </div>
  </div>
  <div class="main-content" style="margin: 2px; width: 926px;">
      <!-- BEGIN giefmod_index1 -->{giefmod_index1.MODVAR}
      <!-- BEGIN saut -->
      <!-- END saut -->
      <!-- END giefmod_index1 -->
  </div>
</div>
<script type="text/javascript">
  var u;
  for (u = 0; u < 20; u++) {
      var numelat = $(".rightnumber:eq(" + u + ")");
      numelat.text(numelat.text().slice(numelat.text().lastIndexOf("-") + 1))
  }
  $("#left").fadeIn(1000);
  $("#changeviewrep").change(function () {
      $(".viewrep").code();
      $("#" + $(this).val()).show()
  });
  $("#changeposter").change(function () {
      $(".top-vi").code();
      $("#" + $(this).val()).show()
  })
</script>Bước 2 : Vào header tìm và xóa đọan này đi:

Code:
<div id="{ID_LEFT}">
                                <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
Bước 3 : Thay các templates ở Portal:
mod_most_active_starters

Code:
<div class="module main">
  <div id="active_starters" class="main-content top-vi" style="display:none">
      <ul class="latest_topics">
        <!-- BEGIN POSTER -->
        <li>
            <span class="leftrecent">
              {POSTER.NAME}
            </span> 
 
          <span style="float:
right">{POSTER.NB_TOPICS}</span>                             
                           
        </li>
        <!-- END POSTER -->
      </ul>
  </div>
</div>mod_most_active_topics

Code:
<div class="module main">
  <div class="starsTitle">
      <span style="float: right; padding-right: 10px;">
        <select id="changeviewrep">
            <option value="most_viewed">Xem nhiều nhất</option>
            <option value="most_active">Trả lời nhiều nhất</option>
        </select>
      </span> 
  </div> 
  <div id="most_active" class="main-content viewrep">
      <ul class="latest_topics">
        <!-- BEGIN TOPIC -->
        <li>
            <span class="leftrecent" style="width:200px!important">
              <a href="{TOPIC.LINK}" title="{TOPIC.NAME}">{TOPIC.NAME}</a>
            </span> 
 
          <span class="rightnumber">{TOPIC.TITLE}</span> 
                                                       
        </li>
        <!-- END TOPIC -->
      </ul>
  </div>
</div>mod_most_viewed_topics

Code:
<div class="module main">
  <div id="most_viewed" class="main-content viewrep" style="border-bottom-width: 0pt;">
      <ul class="latest_topics">
        <!-- BEGIN TOPIC -->
        <li>
            <span class="leftrecent" style="width:200px!important">
              <a href="{TOPIC.LINK}" title="{TOPIC.NAME}">{TOPIC.NAME}</a>
            </span>
 
          <span class="rightnumber">{TOPIC.TITLE}</span> 
                                                       
        </li>
        <!-- END TOPIC -->
      </ul>
  </div>
</div>


mod_recent_topics

Code:
<!-- BEGIN classical_row -->
<div class="module main recentWidth" style="border-right: 1px solid #DDDDDD">
  <div class="starsTitle" style="position: relative;">
      <h3>Thống kê bài viết mới</h3>
  </div>
 
 <div id="recentnew" class="main-content" style="border-bottom:0
none;border-left:0 none;border-right:1px solid
#DDD!important;border-top:0 none;min-height:363px">
      <ul class="latest_topics" style="padding-left: 20px ! important;">
                    <!-- BEGIN recent_topic_row -->
        <li>
            <span class="leftrecent">
              <a href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a>
            </span>
            <span class="imgstatus">
                                  <img width="10px" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/post_o10.png" />
            </span>
            <span class="rightrecent">
              <!-- BEGIN switch_poster -->
 
            <a
href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>
              <!-- END switch_poster -->
              <!-- BEGIN switch_poster_guest -->
              {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}
              <!-- END switch_poster_guest -->
            </span>
            <span class="showpost">
              <a href="javascript:vol(0)" class="firstTopic"> ►</a>
            </span>
            <span class="lastcate">
              {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}
            </span>
        </li>
                    <!-- END recent_topic_row -->
      </ul>
  </div>
</div>
<!-- END classical_row -->


mod_top_post_users_month


Code:
<div class="module main">
  <div id="users_month" class="main-content top-vi" style="display:none">
      <ul class="latest_topics">
        <!-- BEGIN POSTER -->
        <li>
            <span class="leftrecent">
              {POSTER.NAME}
            </span> 
 
          <span style="float:
right">{POSTER.NB_POSTS}</span>                               
                         
        </li>
        <!-- END POSTER -->
      </ul>
  </div>
</div>


mod_top_post_users_week

Code:
<div class="module main">
  <div id="users_week" class="main-content top-vi" style="display:none">
      <ul class="latest_topics">
        <!-- BEGIN POSTER -->
        <li>
            <span class="leftrecent">
              {POSTER.NAME}
            </span> 
 
          <span style="float:
right">{POSTER.NB_POSTS}</span>                               
                         
        </li>
        <!-- END POSTER -->
      </ul>
  </div>
</div>


mod_top_posters

Code:

<div class="module main">
  <div class="starsTitle">
      <span style="float: right; padding-right: 10px;">
        <select id="changeposter">
            <option value="top_posters">Thành viên tích cực nhất</option>
            <option value="active_starters">Tạo chủ đề nhiều nhất</option>
            <option value="users_week">Gửi bài nhiều trong tuần</option>
            <option value="users_month">Gửi bài nhiều trong tháng</option>
        </select>
      </span> 
  </div> 
  <div id="top_posters" class="main-content top-vi">
      <ul class="latest_topics">
        <!-- BEGIN POSTER -->
        <li>
            <span class="leftrecent">
              {POSTER.NAME}
            </span> 
 
          <span style="float:
right">{POSTER.NB_POSTS}</span>                               
                         
        </li>
        <!-- END POSTER -->
      </ul>
  </div>
</div>Bước 4 :
ACP >> Display >> Templates >> QLTT >> index_body: Thêm vào cuối bằng code sau:


Code:
<script type="text/javascript">
  var u;
  for (u = 0; u < 20; u++) {
      var numelat = $(".rightnumber:eq(" + u + ")");
      numelat.text(numelat.text().slice(numelat.text().lastIndexOf("-") + 1))
  }
  $("#left").fadeIn(1000);
  $("#changeviewrep").change(function () {
      $(".viewrep").code();
      $("#" + $(this).val()).show()
  });
  $("#changeposter").change(function () {
      $(".top-vi").code();
      $("#" + $(this).val()).show()
  })
</script>Cuối cùng cho đọan sau zô CSS:


Code:


#content-container div#main{overflow:visible!important}
#chatbox_members,#chatbox,#chatbox_footer{background-color:#FFF}
.main-content.standalone{border-color:#000 #c7c7c7 #c7c7c7 #000;border-style:solid;border-width:1px;padding:10px 15px}
a,a:link,a:hover{text-decoration:none!important}
a.mainmenu[href='/register']{color:yellow!important}
.chatbox-options li,.chatbox-options li a,.chatbox-options li label{color:#000}
#left .module.main{border:0 none!important;margin:0!important}
#pun-title{color:#FFF!important;font-family:"Comic
 Sans
Ms";font-size:33px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:700;text-shadow:3px
 3px 3px #000;text-transform:uppercase;z-index:1;padding:15px}
.pun .sig-content img{max-width:600px}
.pun .sig-content{clear:none;max-height:150px;overflow:hidden}
.pun .sig-content:hover{max-height:100%}
/* Latest topic */
.boxFMvi{margin:0!important}
.top-vi,.viewrep{padding:10px!important;min-height:162px}
#most_active,#active_starters,#users_week,#users_month{display:none}
.lastcate{overflow:hidden;position:absolute;right:0;text-align:right;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;width:150px}
.showpost{line-height:18px;font-size:9px;position:absolute;right:166px}
.rightnumber{position:absolute;right:0pt;text-align:right;}
.leftrecent{width:240px;white-space:nowrap;position:absolute;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}
.rightrecent{position: absolute; right: 180px}
.imgstatus{background-color:#FFF;left:-30px;position:absolute;padding:2px 7px}
#content-container div#left{border:0 none;float:none;width:930px;margin:0}
*+ html #content-container div#main{margin-left:0}
* html #content-container #main-content{overflow:visible;margin-right:0}
* html #content-container div#main{margin-right:-99%;width:100%;float:none}
.latest_topics{list-style:decimal-leading-zero outside none;text-align:left;margin:0!important;padding:0 5px 0 30px}
.latest_topics li{line-height:16.1px;position:relative}
.toppost_width{float:left; width: 200px}
.recentWidth{float: left; width: 600px}
.recentWidth .main-head{position: relative; height: 1.3em;overflow: hidden;}
.recentWidth h3{marign-left: 10px}
.pun{background-color:#FFF;padding:12px;border:3px double #000;min-width:931px!important;width:931px;margin:0 auto}
.loaddinng{background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/loadin12.gif);background-position:center
 center;background-repeat:no-repeat;height:150px;width:180px}
#checktip{position:absolute;right:10px;top:3px;z-index:300}
#numRecent{display:none;position:absolute;right:12px;top:7px}

.leftStats{float:left;margin-left:-71px;position:absolute;vertical-align:middle;width:60px}
.rightStats{border-left:2px solid #CFC9C9;min-height:50px;padding-left:10px;width:846px;margin:5px 10px 5px 70px}
.starsTitle{background-color:#E3E3E3;border:1px
 solid #DDD;color:#F8FF04;font-family:Comic Sans
MS;font-variant:small-caps;font-weight:700;height:18px;text-shadow:1px
1px 1px #000;padding:5px}

Xem lý lịch thành viên Http://xuanduc17.blogspot.com

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblog